Tin tức

Hướng dẫn kê khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể

Để hỗ trợ kê khai thuế cho các cá nhân, doanh nghiệp trong mùa quyết toán thuế đang đến gần, trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với từng trường hợp cụ thể.
Đối với cá nhân cư trú có ký HĐLĐ thời hạn từ 3 tháng trở lên

Việc kê khai thuế đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động kể cả hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (Được căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC)
Cách tính thuế TNCN được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp= Thu nhập tính thuế X Thuế suất
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế = Thuế thu nhập – Các khoản miễn thuế
Thu nhập tính thuế TNCN

kê khai thuế

Thu nhập chịu thuế: là tổng TNCN nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

– Phụ cấp giữa ca, ăn trưa
– Phụ cấp điện thoại
– Phụ cấp trang phục
– Tiền công tác phí
– Thu nhập từ phần tiền công, tiền lương do cá nhân làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền công, tiền lương mà cá nhân làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.

https://gioitinhhoa.com/cach-dong-dau-vuong-dung-chuan-cho-van-ban-giay-to/

Ví dụ: Người lao động ban ngày được trả 150.000 đồng/giờ, làm thêm ban đêm được trả 200.000 đồng/giờ thì số tiền người lao động làm thêm vào ban đêm nhận được có 150.000 đồng phải chịu thuế TNCN, 50.000 đồng vượt trên mức bình thường không chịu thuế TNCN.

– Thêm vào đó là một số các phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế…không được liệt kê ở đây, các trường hợp được nêu trên thường được các DN sử dụng đến.
Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và người phụ thuộc, cụ thể:
– Đối với bản thân là 9.000.000 đồng/người/tháng
– Giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/người/tháng

Các khoản bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, cá nhân, tổ chức sẽ áp dụng việc kê khai theo quy định. Việc đóng thuế TNCN là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cá nhân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện một cách nghiêm túc, đúng thời hạn quy định. Với những chia sẻ trên, hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

https://gioitinhhoa.com/