Ô tô

Quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là loại hình bảo hiểm dành cho cá nhân, tổ chức sở hữu xe ô tô tại Việt Nam đều phải tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông trong trường hợp gây tai nạn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc để hiểu rõ hơn về loại hình bảo hiểm này.

1.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là gì ?

“Lấy số đông bù cho số ít kém may mắn” đây là nguyên lí bảo hiểm muôn thuở, nhưng đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô, trong trường hợp xảy ra sự cố tai nạn, thì các công ty bảo hiểm xe ô tô sẽ không chịu trách nhiệm chi trả theo sự dàn xếp của 2 bên gây tai nạn mà phải nhờ đến cảnh sát giao thông can thiệp để phân rõ lỗi và bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô

2. Phạm vi chi trả của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô sẽ chi trả trong phạm vi trách nhiệm, đó là các thiệt hại về tính mạng, thiệt hại tài sản và thiệt hại thân thể, đối với bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bên thứ ba cố ý gây thêm thiệt hại cho bên bồi thường thì sẽ không được hưởng hoàn toàn bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô cũng sẽ không chịu trách nhiệm nếu lái xe sau cố ý bỏ chạy sau tai nạn, hoặc trường hợp lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ, hoặc gián tiếp gây ra các thiệt hại về cây cối, nhà cửa, mất cắp tài sản khi bị tai nạn.

3. Mức trách nhiệm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô

Mức chi phí của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là số tiền tối đa mà các công ty bảo hiểm phải trả cho các thiệt hại về tài sản, tính mạng và thân thể của bên thứ ba và những thiệt hại khác thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

 Mức trách nhiệm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô

Cụ thể:

    – Đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra thì mức bồi thường của bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô là 100.000.000 đồng/người/vụ tai nạn.

    – Đối với thiệt hại về tài sản do phương tiện giao thông gây ra như xe máy, xe mô tô 3 bánh và các loại xe cơ giới khác là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn

– Đối với thiệt hại về tài sản do loại xe công nghiệp gây ra như ô tô, máy kéo và các loại xe sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Với những thông tin về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe ô tô qua bài viết trên,hy vọng sẽ đem lại hiểu biết hữu ích cho bạn đọc trong việc sử dụng phương tiện giao thông.

>> Xem thêm:

Thuế nhập khẩu ô tô năm 2018

Các mẫu xe ô tô mới nhất