Tin tức

Lao động không ký hợp đồng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thực tế hiện nay, nhiều lao động thời vụ, lao động không có công việc cố định thì thường sẽ không có giao kết hợp đồng bằng văn bản. Tuy nhiên, đối với trường hợp làm việc trên 03 tháng thì phải thực hiện việc ký kết hợp đồng bằng văn bản và thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân.Cùng tìm hiểu rõ hơn về mã số thuế cá nhân online và việc lao động không ký hợp đồng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ngay trong bài viết dưới đây.

Việc giao kết hợp đồng bằng miệng, lời nói có vi phạm pháp luật hay không, còn phải căn cứ vào loại hình, tính chất công việc. Cụ thể, nếu trong trường hợp người lao động làm việc theo tính chất công việc là mùa vụ, không có định thì sẽ không có hợp đồng bằng văn bản cụ thể, còn nếu trong trường hợp làm việc từ 03 tháng trở lên thì phải thực hiện việc giao kết hợp đồng bằng văn bản. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc làm giao kết hợp đồng bằng văn bản cho người lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP 

Cụ thể, “Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: 

– Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; 

– không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Do đó nếu trong trường hợp người lao động làm việc từ 03 tháng nhưng không được ký hợp đồng lao động thì có thể phản ánh trực tiếp với cơ quan quản lý để giải quyết.

Thêm vào đó, đối với trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 03 tháng trở lên thì sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hioeemr xã hội.

Tuy nhiên, đối với những đối tượng tham tham gia hợp đồng cộng tác viên thì không bắt buộc phải đóng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Các yếu tố của báo cáo tài chính được ghi nhận thế nào?

11 lỗi thường gặp về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Đối với việc đóng thuế thu nhập cá nhân, thì căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2014 thì thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là một trong những thu nhập chịu thuế. Như vậy thì thu nhập hàng tháng của bạn là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, mức khấu trừ là 10% thu nhập từ 2.000.000 trở lên (điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Như vậy tổng kết lại như sau: Tùy vào tính chất công việc mà người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động với trường hợp làm việc từ 03 tháng trở lên và phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi né tránh không nộp thuế thu nhập cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.