Tin tức

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bán hàng

Trong quy trình làm báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý, kê khai thuế giá trị gia tăng, kế toán có thể vẫn đang còn băn khoản với những câu hỏi như Hóa đơn bán hàng có cần kê khai thuế giá trị gia tăng không? Việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh giảm như thế nào?… Hãy để bài viết dưới đây giải đáp thắc mắc này giúp kế toán nhé!

 

Hóa đơn bán hàng có cần kê khai thuế giá trị gia tăng hay không?

Theo công văn số 3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc kê khai hóa đơn bán hàng thông thường như sau: Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn giá trị gia tăng) không nên kê vào bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu 01-02/GTGT) đối với người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Theo đó, doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, kế toán nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng (không phải là hóa đơn giá trị gia tăng). Những hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn giá trị gia tăng) thì không phải kê khai thuế giá trị gia tăng, chỉ được trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

kê khai thuế

 

Về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế

Theo như Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định thì hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng cho người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Người ra người bán cũng đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh.

 

Cách điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định

Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giảm giá trị âm.

Đối với bên mua thì kế toán thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.
Ngoài ra Tổng cục Thuế cũng đã hỗ trợ việc nhập số âm tại bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK. iHTKK,…

 

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Hướng dẫn kê khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể

Theo đó doanh nghiệp cần lưu ý điều chỉnh hóa đơn sao cho hợp lý, đúng quy định để tiến hành báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mình một cách phù hợp, đúng hạn.

https://gioitinhhoa.com/tin-tuc/