Tin tức

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc

Việc quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc trong mỗi doanh nghiệp là điều đang được kế toán quan tâm nhất hiện nay. Bởi các đối tượng lao động này là đối tượng thường xuyên tại các doanh nghiệp vậy làm sao để quyết toán thuế, khi thực hiện quyết toán thuế thì chọn phụ lục nào để thực hiện. Bên cạnh việc giải đáp vấn đề hóa đơn điện tử khi nào áp dụng, thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có quy định:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một thu nhập thuộc đối tượng cần phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

thuế TNCN

Dựa vào cam kết của người nhận thu nhập tổ chức trả thu nhập sẽ không khấu trừ thuế. Tuy nhiên kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Đối với các cá nhân làm cam kết cần phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Các cá nhân sẽ thực hiện việc làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Và căn cứ theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Từ đó rút ra kết luận:

– Nếu trong cùng 1 năm, người lao động vừa có hợp đồng lao động thử việc 2 tháng. Sau thời gian thử việc DN ký hợp đồng chính thức > 3 tháng.  

3 lưu ý quan trọng khi sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song

Đơn vị sự nghiệp công lập kê khai thuế TNDN phát sinh như thế nào?

Theo như CV 3611/CT-TTHT ngày 16/04/2019 của Cục thuế Hồ Chí Minh trả lời như sau:

1. Nếu cá nhân này thuộc trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN (cho dù nghỉ việc trong năm hoặc không nghỉ việc trong năm hoặc nghỉ việc trong thời gian đang làm quyết toán thuế TNCN) thì hợp đồng 2 tháng thử việc kê khai vào bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN. Hợp đồng > 3 tháng thì kê khai ở 05-1BK-QTT-TNCN. Tức là 1 người mà kê khai ở 2 bảng kê.

2. Nếu cá nhân này mà thuộc trường hợp ủy quyền cho Cty quyết toán thuế TNCN thay thì lấy toàn bộ thu nhập của hợp đồng 2 tháng thử việc và hợp đồng từ 3 tháng trở lên kê khai hết vào trong bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN và tích vào ô ủy quyền khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Như vậy, trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với các lao động thử việc, lao động thời vụ trong các doanh nghiệp. Hy vọng với những chia sẻ trên đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích, phục vụ cho công việc thực tiễn trong các doanh nghiệp hiện nay.