Nội thất, Tin tức

Báo cáo tài chính được áp dụng cho những đối tượng DN nào?

Báo cáo tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình của doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính được áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp nào?

Theo quy định, hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự, việc lập báo cáo tài chính được quy định quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán số 22 “Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự” và các văn bản quy định cụ thể.

báo cáo tài chính

Đối với các doanh nghiệp ngành đặc thù, việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ban hành.

Đối với công ty mẹ và tập đoàn, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ theo quy định tại chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

Đối với đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con, việc lập báo cáo tài chính tổng hợp phải tuân theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực kế toán số 25“Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

Đối với hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý) được áp dụng cho các DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Như vậy, báo cáo tài chính được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm vững những quy định mới nhất về thời hạn nộp báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, quy định về nguyên tắc lập báo cáo, mức xử phạt nộp chậm báo cáo tài chính hoặc lập sai báo cáo tài chính… để có thể triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ về đối tượng áp dụng lập báo cáo tài chính, hi vọng sẽ giúp ích được cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và thực hiện những nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước.

https://gioitinhhoa.com/

https://gioitinhhoa.com/suc-khoe/